Das Demenz-Knigge E-Book ist da!

Für alle mit nichtdeutscher Muttersprache und für internationale Pflegekräfte In allen eBook-Formaten für Tablets, Smartphones und alle gängigen Readern.

The dementia etiquette e-book is here!

For all non-German native speakers and international carers In all eBook formats for tablets, smartphones and all popular readers.

E-book o etykiecie demencji już jest!

Dla osób z językiem polskim jako ojczystym i dla polskich opiekunów We wszystkich formatach eBooków na tablety, smartfony i wszystkie popularne czytniki.

E-Book | Wo kann man es kaufen?

Hier können Sie das eBook kaufen und auf Ihren eReader herunterzuladen.

E-Book | Gdzie kupić?

Poniżej znajdują się linki do najpopularniejszych platform ebookowych, na których można pobrać Dementia Etiquette in Polish na swój eReader.

E-Book | Where to buy?

Here you will find links to the most popular eBook platforms to download the Dementia Etiquette in English to your eReader.

Demenz E-Book Cover

Die Kaufabwicklung sowie Rechnung übernimmt für uns digistore24.

Demenz E-Book Cover

The purchase transaction as well as invoice takes over digistore24 for us.

Demenz E-Book Cover

Transakcja zakupu i faktura są obsługiwane przez digistore24.

Whereelse to get the english e-book…

Skąd wziąć polski e-book…

What our readers say
on Amazon

Co mówią nasi czytelnicy na Amazon

„Required reading
for
Relatives“

„Dementia is a disease of relatives, as they in particular are exposed to personality changes and inappropriate situational reactions. This book opens the door for those affected to the world of people suffering from dementia. (…)

(Sieglinde Kaspar)

Weiter lesen

Professional carers often lack the words to explain the extent of this disease to relatives. This book gives them a tool to do this in an appreciative and professional way, close to the person.

Very good book for newcomers to the topic of dementia.

„The answer to many questions about dealing with people with dementia“.

„A practical book that describes typical everyday situations in the life of a person suffering from dementia and gives helpful tips, among other things. Brilliant stories that every person affected knows. The book is very clearly structured and also contains a lot of information and easy-to-understand explanations. In my opinion, a must for carers and relatives of dementia patients!“

(Jennifer S.)

„Książka jest ważnym budulcem w mojej pracy“.

„Uczestniczyłam już w wielu wykładach pana Proske, od prawie 10 lat pracuję w poradnictwie dla osób z demencją. W tej książce można znaleźć bardzo pomocne wskazówki, jak radzić sobie z chorobą. To, co mi się tu bardzo podoba, to wysoki szacunek pana Proske’a dla osób dotkniętych chorobą. (…)

(Petra Seidl)

Weiter lesen

Mimo wielu problemów bliskich w zmaganiach z chorobą, pan Proske pokazuje drugą stronę, stronę ludzi, którzy zanurzają się w ten inny, nowy świat.

Tłumaczy nam ze swojego wieloletniego doświadczenia, jak i gdzie odbierać chorych.
Książka o etykiecie, która powinna znaleźć się w każdej bibliotece, dla odniesienia dla siebie i innych!

„Codzienne porady, które są bliskie życiu i nie przytłaczają“.

„Każdy, kto ma do czynienia z tematem demencji, jest wdzięczny za wszelką pomoc i dodatkowe informacje. Najważniejsze dla nas było szybkie zebranie potrzebnych informacji, aby móc odpowiednio zająć się tym tematem. Dzięki temu pomaga się choremu, ale także sobie. (…)

(Björn Mielke)

Weiter lesen

Książka została mi polecona przez naszego lekarza rodzinnego i wniosła światło w mrok choroby Alzheimera. Wyjaśniają się tu rzeczy, o których nawet nie wiedziało się, że mogą odgrywać jakąś rolę (np. możliwa utrata zmysłu węchu u chorych na demencję).
Łatwe do zrozumienia, a jednocześnie rzeczowe i dobrze uzasadnione! Wyraźna rekomendacja z mojej strony!“

Markus Proske in press

Bayerischer Rundfunk | 14.08.2018

Das Augsburger Fernsehen begleitet Markus Proske | 12.05.2019

Bayerischer Rundfunk | Radio | 19.09.2018

Verlag Corporate Minds GbR
Löwengasse 27 B
60385 Frankfurt am Main

Tel: 069 1532564 10
Fax: 069 94419837
Mail: team_corporate-minds.de

Verlag Corporate Minds GbR
Löwengasse 27 B
60385 Frankfurt am Main